image

Free Shipping Upgrade on All
ECTACO and Lingo Products!

Free shipping Upgrade on All ECTACO and Lingo Products! Free shipping on all Franklin items over $99 (after rebate!) Offer expires July 4, 2009

Learn more

image image
Home Electronics & Photography S?ownik uniwersalny ML350
S?ownik uniwersalny ML350
+ click to enlarge
S?ownik uniwersalny ML350
Item Code :   -
Regular Price : $59.95
Availability : Usually ships in 3-4 business days
Quantity :   
Detailed Description
S?ownik Universal Translator kryje w sobie moc lingwistyczn?, dzi?ki kt?rej mo?esz spokojnie podr??owa? po ?wiecie. To niezwyk?e urz?dzenie t?umaczy na oraz z dziesi?ciu j?zyk?w, a tak?e zawiera ponad 400 zwrot?w u?ywanych powszechnie i w nag?ych wypadkach, przelicza jednostki miar i kursy walut oraz podaje czas lokalny i strefowy w r??nych miejscach ?wiata. Jako organizer umo?liwia notowanie adres?w poczty elektronicznej i numery telefon?w. Zawiera te? ponad sto najpopularniejszych adres?w internetowych podzielonych na kategorie. Do??czone gratisowe oprogramowanie to s?owniki w dziesi?ciu j?zykach zawieraj?ce razem oko?o 4 000 000 s??w. Dostawa jest po ca?ym ?wiecie (w tym Polska)
image image
 
image image
 
ecommerce provided by Yahoo! Small Business

Yahoo Store Design by Store Mechanics: Yahoo Store Developers